linkedin    
  
  • Home
  • Gedicht: Waar was u God?

 

Als in een droom zie ik het strand langs de eindeloze zee.

In het zand een dubbel voetspoor: 
het spoor van mijn leven én de voetstappen van de Heer, die in de steeds wisselende situaties dicht bij me is.

Tot het begin van die donkere tijd toen mijn wereld scheen in te storten.

Dan blijft slechts één spoor over...

Heer, waar was U, toen ik U zo nodig had?

Waarom liet U me toen in de steek?

Kijk een goed.
Die voetstappen zijn de jouwe niet.

In die moeilijke tijd was Ik het die jou droeg.