linkedin    
  

Disclaimer

De teksten op deze website zijn van algemene strikt informatieve aard en kunnen verouderd zijn. De teksten kunnen niet worden beschouwd als juridisch advies van welke aard dan ook. Mede om die reden kan aan deze teksten en gegevens geen enkel recht worden ontleend. HTA Budget is niet aansprakelijk en kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor schade welke kan zijn ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

Indien via deze website toegang wordt geboden tot websites en informatiebronnen van derden kan HTA Budget evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op die websites.

Informatie verzonden aan HTA Budget via formulieren op deze website is niet extra beveiligd en wordt als zijnde niet vertrouwelijk beschouwd.

De teksten, gegeven informatie en illustraties op deze website mogen niet zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgenomen of op welke wijze dan ook worden gekopieerd. In voorkomende gevallen wordt per overtreding aanspraak gemaakt op een vergoeding. 

Indien u kennis wilt nemen van de meest recente tekst van deze website verzoek ik u vriendelijk contact met mij op te nemen.

(De portraitfoto van Gerika Hogerwaard is verzorgt door Wendelina Verschoor.)