linkedin    
  

Beschermingsbewind

Wat houdt bewind in?
Volgens de wet is iedereen die 18 jaar of ouder is in beginsel handelingsbekwaam. Iemand die onder beschermingsbewind wordt gesteld blijft handelingsbekwaam. Dit houdt in dat zij rechtshandelingen kunnen verrichten echter mag iemand die onder bewind staat niet meer zelf beslissen over zijn goederen en vermogen.

Wat doet een bewindvoerder?
Een bewindvoerder behartigt de financiële belangen van de persoon die onder bewind staat en beslist over zijn/haar goederen en vermogen. Rechthebbende wordt hierover geïnformeerd en indien nodig vindt er overleg plaats. De kantonrechter benoemt de bewindvoerder. Het doel van de maatregel bewind is het beschermen van de financiële belangen van de betrokkene en om mogelijk misbruik van zijn situatie door anderen te voorkomen.

 

Lees meer